Porodica Acara i srodne vrste

ImageOpširan članak o ciklidima s područja srednje i južne Amerike , sa detaljnim opisima staništa i mrijesta. Vjeko je dugogodišnji uzgajivač tropskih ribica i ljubitelj ovih ciklida, pa nije ni čudno što je članak ovako dugačak :D . Nemamo autorske slike svih opisanih riba, pa je na nekima samo stavljen link na druge stranice
Acara obitelj se pronalazi u tropskim predjelima Južne i Centralne Amerike. Ova obitelj uključuje dvije grupe, ja sam ih nazvao: istinske acare i acara povezane vrste. U ovu obitelj uvršteni su i ciklidi koji su formalno dio roda Aequidens. Sada, zahvaljujući nedavnim ne – kvalifikacijama Acara grupa uključuje ribe slijedećeg roda: Aequidens, Bujurquina, Cleithracara, Guinacara, Laetacara, Krobia, Nannacara i Tahucantinsuyoa. Istinske acare su iz vrsta koje su svrstane u rod Aequidens, dok acara povezane vrste uključuje gore spomenute rodove.

VELIČINA
Istinske Acare su veće nego ostale acare. Veličine su od 18 – 30 cm u dužinu. Druge acare nisu veće od 15 cm i manje od 6 cm. Manje acare mogu se uspješno nastaniti u 75 litarskom akvariju, dok se veće vrste ( 15 cm ) moraju nastaniti u minimalno 114 litarskom akvariju. Ove Acara povezane vrste van sezone mrijesta neće kopati niti jesti biljke. Veće prave Acare ( Aequidens ) trebaju akvarije od najmanje 200 litara. Ove Acare imaju tendenciju uništavanja biljki tako da je poželjno u takav akvarij zasaditi samo biljke sa jakim i snažnim korijenjem. Sve Acare vole prostrana mjesta za plivanje. Zakloništa su potrebna i njih ćete izraditi od drva, korijenja i stijena.

Većina Acara podnosi vodu sa slijedećim karakteristikama: ph od 6,0 do 7,5; tvrdoća vode 2 – 18 dh i temperature od 22 do 26° C. Neke vrste su više zahtjevnije za neke parametre vode od drugih. Prave Acare su ponekad teritorijalne ribe. One često proždiru manje ribe. Druge acara podvrste su manjeg rasta i puno manje agresivnije i čine lijepo društvo u zajedničkom akvariju. Većina Acara su monogamni parovi. U akvarij sa pravim Acarama možemo nastaniti veće, snažnije vrste uključujući Catfish vrstu ( Loricardis, Pimelodids, Doradids ), haracine ( Anostomus, Leporinus, Silver Dolars, Pacus ) , druge ciklide ( Geophagines, Crenicichla, Cichlasomines, Astronotus ). Acara podvrste mogu biti u društvu sa manjim, manje agresivnim vrstama uključujući catfish, haracine ( tetre, olovčice i sl. ) i ciklide kao što su Apistogramme i Skalari.
Acare su velike izjelice prihvatiti će raznoliku hranu , od žive pa sve do suhe hrane. Živu hrana, uključujuči Tubifex crve, larve insekata itd. s užitkom će progutati. Pojesti će i pelete, tablete i listiće.
Kod Acara uobičajena su tri načina mrijesta:
1)Monogamni par će položiti ikru na prethodno očišćenu stijenu. Ikra i mlađ su brižljivo čuvani od roditelja
2)Drugi način karakterističan je po tome da je ikra položena na otpalo lišće. To omogućuje paru da pomiče ikru kad je ona ugrožena od npr. zagađenja, lovaca itd.
3)Uključuje ustonoše tj., nakon što je ikra položena na prethodno očišćenu površinu, te kad se izleže roditelji inkubiraju larve u vlastitim ustima sve dok mlađ ne propliva. Nakon što propliva mlađ često ponovno ulazi u usta roditelja
( pogotovo kad se pojavi nekakva opasnost ).

PLAVA ACARA

Image
Aequidens pulcher


Ciklid ovalnog oblika tijela sa širokim čelom. Boje tijela su u rasponu od svijetlo sive do crne boje gdje je svaka nijansa prošarana sa žutim ili tirkiznim točkama. Veličina ove ribe je 20 – ak cm u prirodi, inačeu zatočeništvu rijetko naraste veća od 16 cm. Prirodno stanište joj je Panama, Columbia i Venezuela. Pretežno se zadržavaju u srednjim vodama akvarija. Akvarij od 150 litara je dovoljan za jedan par. Predlažemo jače osvjetljenje i fini supstrat ili čak pijesak ( jer ova riba voli kopati jame u supstratu ). Potrebno je napraviti zakloništa od kamenja, posaditi čvrste biljke sa jakim korijenjem, namjestiti potopljena drva i osigurati dosta mjesta za slobodno plivanje. Voda treba biti slijedećih karakteristika: ph 6 – 8 ( 7,0 idealna ), tvrdoća 1 – 25 dh ( 10 ideal ), temperatura ( 20 – 25° C ). Ova riba je teritorijalna, premda miroljubiva vrsta koja može biti u zajedničkom akvariju sa ribama slične veličine. Hranite ih sa živom hranom, larvama insekata, crvima, tabletama, velikim listićima. Seksualni disformitet je izražen tako da su kod mužjaka leđna i donja peraja više izdužene nego kod ženki.


GREEN TERROR, RIVULATUS

Image
Aequidens rivulatus


Ciklid ovalnog oblika tijela sa zaobljenom repnom perajom, stariji mužjaci razviju veću kvrgu na čelu. Jako izražajnih boja, naraste do 20 cm, ženke su manje do 15 cm. Prirodno stanište ove ribe je Južna Amerika ( Kolumbija, Ekvador, Peru ). Pretežno se zadržavaju na dnu i u srednjim vodama akvarija. Odrasli par Rivulatusa držite u akvariju od minimalno 200 litara, osigurajte mnogo zakloništa između stjenovitog područja i potopljenog drveća. Ako namjeravate posaditi biljke, upotrijebite samo one biljke snažnog korijenja inače će Rivulatusi uništiti svo bilje koje ste zasadili. Napravite dosta otvorenog mjesta za plivanje. Parametri vode moraju biti slijedeći: ph 6 – 8 (6,8), tvrdoća vode 4 – 20 dH (8), temperatura 20–25° C. Ovo je jako teritorijalna riba koju možete kombinirati sa ostalim velikim, agresivnim ribama. Zajedno sa nekim Cichlasominama iz Južne i Centralne Amerike, Loricaridsima, Doradids, Silver Dollars i Pacusima mogu sačinjavati jako atraktivan akvarij. Hranite ih sa dosta žive hrane, pelletima, živim ribama.Razmnožavanje Rivulatusa je pomalo teško. Pokušajte slijedeće: podignite temperaturu vode na 25 do 27° C, ph oko 6,5 i tvrdoća vode neka bude između 5 – 8 dH. Ako bude sreće nakon nekoliko dana pronaći ćete na prethodno dobro očišćenom dijelu stijene oko 300 komada ikre. Mlađ će se izleći za 3 – 4 dana i proplivati će za 9 – 12 dana ovisno o temperaturi vode. Odmah nakon što proplivaju mlađ možemo hraniti sa artemiom. Sporo rastu do veličine od 2 cm, a kad dosegnu tu veličinu rastu poprilično brzo. Rivulatusi su umjereno zahtjevna riba za mrijest. Održavajte dobru kakvoću vode i ova riba će iskazati sve svoje prekrasne boje. Seksualno sazriju kad dosegnu veličinu od 10 – 13 cm. Zapamtite, ovo je izrazito agresivna riba.


Aequidens tetramerus
(Saddle cichlid)


Naraste do 25 cm, prirodno stanište u mirnim vodama u Južnoj Americi ( Gvajana, Venezuela, Brazil, Kolumbia, Peru ). Zadržava se na dnu i srednjim vodama akvarija. Par Saddle ciklida zahtjeva minimalnu veličinu akvarija od 200 litara. Saddle ciklid zahtjeva češću, djelimičnu izmjenu vode da uspješno raste.Isto kao i kod Rivulatusa napravite im dosta mjesta za plivanje, zakloništa, biljke sa snažnim korijenjem ( jer oni vole kopati jame u supstratu ). Parametri vode: ph 6 – 7,5 ( 6,7 9 ; tvrdoća vode 3 – 18 dH ; temperatura 23 – 27° C. Teritorijalna riba koju možete držati zajedno sa Aequidens vrstama. Ovi ciklidi su izvrsni roditelji. Hranite ih živom hranom, crvima, račićima, larvama insekata, pelletima, tabletama. Seksualni diformitet nije lako uočiti. Mužjaci su obično izraženijih boja i imaju više izdužene leđne peraje. Za mrijest upotrijebite vodu sa parametrima, ph oko 6,5; tvrdoća između 5 – 10 dH i često mijenjajte dio vode. Ženka će izleći do 1000 komada ikre na stijenu. Roditelji agresivno čuvaju mlađ koja se izleže nakon 3 – 4 dana i u slijedeća 3 – 5 dana proplivaju. Odmah nakon što proplivaju možemo ih hraniti sa artemijom.Saddle ciklid nije laka riba za mrijest. Ovo je također agresivna riba i mora se hraniti živom hranom.


Cleithacara maronii
(Aequidens maronii- Keyhole cichlid)

Naraste maksimalno do 15 cm u prirodnom staništu, dok u zatočeništvu mužjaci rijetko narastu više od 10 cm. Ženke su manje i dosegnu maksimalnu veličinu do 8 cm. Prirodno stanište ovog ciklida je u Južnoj Americi, pronaći se mogu i u rijeci Rio Maroni koja se nalazi na granici Surinama i Francuske Gvajane. Obično se zadržavaju u donjim i srednjim vodama. Za jedan par osigurajte akvarij od 75 litara. Gusto ga zasadite i napravite dosta zakloništa. Supstrat neka bude fini šljunak ili pijesak. Ostavite slobodno otvorena mjesta za plivanje. Parametri vode bi trebali biti slijedeći: ph 6,0 – 7,7 (7,1); dH 3 – 20 (10) i temperatura 22 – 25 °C.
Ovo je stidljiv i miroljubiv ciklid koji može biti nastanjen sa ostalim neagresivnim ribama. Izrazito su monogamne ribe. Hranite ih sa živom hranom, crvima, peletima, listićima. Osigurajte različitu ishranu za ove ciklide i oni će vam pokazati svoje lijepe boje. Seksualni diformitet je izražen, kod mužjaka su leđna i analna peraja više izdužene nego kod ženki. Također mužjaci su veći od ženki. Potrebna im je voda sa ph 6,4 – 6,8; tvrdoća 3 – 12 dH i temperatura 24 – 26 °C da bi došlo do mriješćenja. Mrijeste se na otvorenim mjestima, oko 300 – tinjak komada ikre bit će položeno na prethodno dobro očišćenu stijenu ili list. Ikra je čuvana od oboje roditelja koji često perajama dovode svježu vodu i čiste ikru od neoplođenih jaja. Ponekad par pojede svoj prvi mrijest, ali drugi mrijest će uslijediti u roku nekoliko dana. Ako se ovakvo ponašanje nastavi ikru morate odvojiti odmah nakon mriješćenja. Mlađ se izleže nakon 3 – 5 dana i samostalno pliva nekoliko dana kasnije. Za početak ih hranite sa mikrocrvima i artemiom. Roditelji mogu nastaviti brigu za mlađ čak i do šest mjeseci. Keyhole Ciklid se lako mrijesti i često će se izmrijestiti u zajedničkom akvariju. Ovaj ciklid je otporna riba i može tolerirati veliki raspon u kvaliteti vode.


Nannacara anomala

Prirodno stanište ove predivne ribe je Južna Amerika ( Gvajana, Surinam, rijeka Marowijne ). Miroljubiva riba koja dobro napreduje u zajedničkim akvarijima ako nema nasrtljivih i agresivnih susjeda. Zahtijeva dobro zasađen akvarij sa nešto slobodnog mjesta za plivanje. Temperatura vode 24 – 25°C; ph 6,0 – 8,0 i tvrdoća vode 5,0 – 19,0 dH.Nakon mrijesta odvojite mužjaka od ženke. Ona postane vrlo agresivna nakon mriješćenja. Da ih navedete na mrijest potrebno je spustiti ph na 6,2 – 6,5; tvrdoću vode na 4 – 12 i temperaturu podignuti na 26 – 30°C. Hranite ih s obiljem žive hrane i redoviti mijenjajte 10 do 20% vode. Napravite zaklonište da se mužjak nakon mrijesta može skloniti. Leglo će sadržavati između 50 – 300 komada ikre. Mlađ će se izleći nakon sedam dana. Mlađ je lako podići i može se odmah hraniti sa artemiom.
Seksualni diformizam je lako uočiti, mužjaci su veći i izražajnijih boja. Narastu do 9 cm dok ženka dostigne veličinu do 5 cm.Laetacara curviceps
(Flag acara)

Ovaj ciklid naraste maksimalno do 9 cm ( mužjaci ), ženke su manjeg rasta ( do 7 cm ). Prirodno stanište je u obalnim, mirnim, slabopokretljivim vodama rijeka i jezera Južne Amerike. Većina ih se nalazi u slivu Amazone. Zadržavaju se u srednjim vodama. Akvarij od 75 litara je dovoljan za par ovih ciklida. Akvarij morate dobro zasaditi u kutovima i u zadnjem dijelu. Upotrijebite potonulo drveće, korijenje i stijene da napravite zakloništa. Također ostavite i otvorena mjesta za plivanje. Za supstrat upotrijebite fini šljunak ili pijesak. Parametri vode za ove ribe su : ph 6,0 – 7,8 (7,0) ; dH 1 – 18 (8) i temperatura 22 – 28 °C.
Ovo je miroljubiva riba kad nije u sezoni mrijesta. Flag ciklid može biti u zajedničkom akvariju sa tetrama kojese zadržavaju u gornjim slojevima vode. Međutim, kada paru ovih ciklida dođe vrijeme mrijesta morate ih odvojiti od ostalih stanara jer postanu agresivni prema ostalim ribama. Seksualni diformitet je lagan i izrazit, osim što su veći i snažniji mužjaci imaju više izdužene i špicastije donje i leđne peraje. Za doba mrijesta potrebno je povisiti temperaturu na 26 – 30 °C, ph podesiti na 6,0 – 6,8 i tvrdoću na 1 – 6 dH. Par dobro hranite larvama insekata i živom hranom. D bi ih potakli na mrijest napravite češću izmjenu djela vode. Mrijeste se na otvorenim mjestima, mogu izleći do 300 komada ikre na prethodno očišćenu stijenu ili drvo. Znaju pojesti ikru, a ako primjetite da se ovo ponašanje stalno ponavlja jednostavno izdvojite kamen sa ikrom u drugi akvarij. Ikra se izlegne za 3 – 4 dana, a mlađ propliva par dana kasnije. Mlađ je veoma mala i uz artemiu i mikrocrve, hranite ih i sa infuzorijem.APISTOGRAMMA

Ovi ciklidi su puno manji od njihovih rođaka u Južnoj Americi. Ne narastu više od 11,5 cm. Ove ribe mogu biti pronađene u malim jezerima u tropskom predjelu Južne Amerike. S pravom zaslužuju naziv patuljastih ciklida Novog svijeta. Najveća grupa patuljastih ciklida pripada rodu Apistogramma. Patuljasti ciklidi su rasta između 2,5 do 11,5 cm.
Većina ovih riba može uspješno biti održavana u akvariju od 75 litara iako poneke vrste zahtijevaju više mjesta. Kako ovi ciklidi vole gusto bilje gdje se mogu skrivati, to znači da u akvariju morate gusto zasaditi biljke. Treba postaviti mnogo mjesta za skrivanje, najuspješnije ćete to napraviti od stijena, korijenja i drva. Svjetlo ne bi smjelo biti prejako ili postavite poneku plutajuću biljku zbog toga što ove vrste stalno žive u sjenovitim područjima. Filter ne bi smio uzrokovati jake struje, ostavite ipak otvorena mjesta za plivanje i upotrijebite crni supstrat.
Većina patuljastih ciklida voli mekanu, kiselu vodu, ph između 5,5 – 6,8; tvrdoća vode 0 – 8 dH i temperatura 24 – 29 °C. Iako poneke vrste mogu tolerirati široki raspon u kemijskom sastavu vode skoro svi patuljasti ciklidi su osjetljivi na promjene kemijskog sastava vode. Ovo su miroljubive i stidljive ribe. Svaka riba će izabrati svoje mjesto ( špilja ili slično ) i braniti će ga od ostalih riba. Većina Apistogramma formira hareme tako da je neophodno držati jednog mužjaka sa nekoliko ženki. Patuljasti ciklidi mogu biti u zajedničkom akvariju sa drugim malim ribama koja podnose tamniju vodu. Međutim kad dođe vrijeme mrijesta preporučujemo da izdvojite corydorase jer je viđeno kako Apistogramma vrste pojedu oči corya u njihovom trudu da zaštite leglo. Neki akvaristi kombiniraju patuljaste ciklide sa diskusima.
Hranite ih sa raznolikom hranom koja uključuje živu hranu ka npr. račiće, krvave crve i Tubifex. Za mrijest ovih riba potrebno je parametre vode svesti na ove vrijednosti: ph 5,5 – 6,5; 0 – 4 dH. Radite djelomičnu izmjenu vode i hranite par sa živom hranom da ih dovedete do « top forme «. Ikru će položiti na stijenu, špilju ili korijen. Ikra će se izleći za 2 do 5 dana a mlađ će proplivati 4 do 6 dana kasnije. Ženka će ( u većini slučajeva ) čuvati mlađ i voditi ih u « šetnju « akvarijem. Mlađ je osjetljiva i nije ju lako podići. Hranite ih u početku infuzorijem, mikrocrvima i artemiom.


APISTOGRAMMA AGASSIZI

Mužjak naraste maksimalno do 9 cm, dok su ženke manje i narastu do 6 cm. Prirodno stanište ovog ciklida su plitka područja tamnije vode i skoro stajaća ( nepomična ) voda u Južnoj Americi. Većinom se nalaze u slivu Amazone. Zadržavaju se u donjim i srednjim vodama akvarija. Akvarij od 75 litara je dovoljan za manju grupu, ali ipak mi smo upotrebljavali akvarij od 114 litara. U svakom slučaju postavite tamniji supstrat, koristite mnogo bilja da napravite zakloništa zajedno sa špiljama i komadima drva. Filter mora biti efikasan jer ova vrsta zahtijeva čistu vodu bez nitrata. Agassizi patuljasti ciklidi zahtijevaju čistu vodu bogatu kisikom. Parametri vode moraju ispuniti slijedeće uvjete: ph 5 – 7 (6,4); 2 – 10 dH (6) i temperatura 23 – 27 °C.

Miroljubiva, teritorijalna vrsta koja ne oštećuje biljke. Mužjak će formirati harem i treba ih držati u odnosu jedan mužjak sa tri ili četiri ženke. Mužjak brani veliki teritorij u kojemu nekoliko ženki mogu čuvati svoja legla. Hranite ih živom hranom, insektima, listićima i tabletama. Mužjaci su puno ljepših i izražajnijih boja. Njihove peraje su više špicastije i izduženije. Za mrijest je potrebno da ph bude između 6,0 – 6,5; tvrdoća vode 5 – 8 dH i temperatura 26 – 29°C. Redovito mijenjajte dio vode. Jedan mužjak će braniti veliki teritorij sa njegovim ženkama. On će zavoditi svaku ženku i pariti se s njima. Ženka će izleći do 150 jaja u prethodno očišćenoj špilji. Ikru će čuvati ženka, a ona će se izleći za četiri dana. Mlađ će ženka odvesti u plitku jamu i početi će plivati šest dana kasnije. U početku se mlađ može hraniti infuzorijem, a kasnije sa artemiom i mikrocrvima. Ženka privlači mlade svojim kretnjama. Mriješćenje Agassizi patuljastih ciklida je prilično zahtjevno jer je ikra osjetljiva na plijesan. Ovo je zahtjevna vrsta koja je teška za održavanje.APISTOGRAMMA BORELLII

Ovaj mali patuljasti žuti ciklid maksimalno naraste do 7 cm ( mužjak ), dok ženka naraste do 5 cm. Prirodno obitavalište mu je u Južnoj Americi; močvarni plićaci uzduž rijeka Rio Paraguay i Pantanal ( Matto Grosso ). Akvarij uredite slično kao i kod A. Agassizi, upotrijebite i istu zapremninu tanka ( 75 lit ). Parametri vode trebaju biti slijedeći: ph 5 – 7 (6,5) ; 1 – 10 dH (4) i temperatura 25 – 27 °C. Miroljubiva, teritorijalna ribica koja može biti u zajedničkom akvariju zajedno sa ostalim Apistogramma vrstama, somovima i manjim vrstama haracinima. Držite jednog mužjaka sa nekoliko ženki. Ova vrsta neće uništavati biljke. Hranite ih sa živom hranom, larvama insekata, listićima itd. Seksualni diformitet je jako izražen, mužjaci su veći i imaju izražajnije boje.


Mrijest ovih ciklida sličan je kao i kod A. agassizi. Oko 40 do 70 komada ikre ženka A. borelli položi u spilju ili neko drugo zaklonište. Mlađ je pažljivo čuvana i vođena od ženke. A. borelli je zahtjevna riba za mrijest.APISTOGRAMMA CACATUOIDES

Image

Veličina ove ribice je 9 cm, ženke su manjeg rasta do 5 cm. Prirodno stanište ovog ciklida jesu plitke, slabo pokretljive vode sa mnoštvom otpalog lišća po dnu. Nalaze se u Južnoj Americi, Yavari rijeka uzduž granice Brazila i Perua. Zadržavaju se u donjim dijelovima vode. Akvarij mora biti kapaciteta minimalno 100 litara. Upotrijebite plutajuće biljke koje će smanjiti jakost svjetla. Supstrat treba biti tamnije boje. Akvarij treba dobro zasaditi i postaviti mnogo zakloništa od stijena, drva i korijenja. Parametri vode trebaju biti: ph 6,2 – 7,7 (6,7) ; dH 5 – 16 (10) ; temperatura 24 – 27 °C.
Ovo je teritorijalna riba koju možete nastaniti sa ostalim vrstama Apistogrammama, somovima i drugim manjim ribama. Mužjaci formiraju hareme, tako da jednog mužjaka držite sa nekoliko ženki.

Tijekom sezone mrijesta mužjaci su borbeni i mogu napasti druge ribe u akvariju ( uključujući i ženke ). Hranite ih sa živom hranom, insektima, listićima, tabletama. Seksualni diformitet je jako izražen. Mužjaci će razviti karakterističnu krijestu, veći su i izražajnijih boja nego ženke. Da ih potaknete na mrijest postepeno smanjite ph na 6,8 – 7,2 ; tvrdoća vode oko 10 dH i temperatura 26 – 29 °C. Svaka ženka mora imati svoje područje za mrijest ( obično se postavi špilja ili preokrenuti lonac za cvijeće ). Ženka izleže do 100 komada ikre i to na stropu njezine spilje. Ženke čuvaju svoja legla, dok mužjaci štite teritorij harema. Ikra će se izleći nakon tri do četiri dana. Mlađ hranite sa infuzorijem i mikrocrvima a nakon tjedan – dva može se hraniti artemiom. Kako mlađ raste može se dogoditi da pokoji mladac promijeni majku. Cockatoo patuljasti ciklidi traže redovnu izmjenu dijela vode. Dobro održavana voda rezultirati će prekrasnim bojama na ovoj ribici.PLAVA APISTOGRAMMA

Image
Apistogramma trifasciata


Veličina mužjaka je 6 cm, a ženki 4 cm. Prirodno stanište ovog ciklida su tamnije vode laguna koje imaju dosta otpalog lišća po dnu. Naći ćemo ih u Južnoj Americi, Jugozapadni Brazil, Paragvaj i rijeka Guapore.
Dovoljan će im biti akvarij od 100 litara za jedan harem. Napravite zakloništa za svaku žensku ( sšilja ili nešto slično ). Akvarij opremite i sastavite kao i kod A. Borelli. Voda mora imati slijedeće parametre: ph 5 – 7,2 (6,5); tvrdoća 0 – 12 dH i temperatura 26 – 29 °C.

Ovo je teritorijalna riba koju trebate držati sa tri do četiri ženke na jednog mužjaka. Ova vrsta je miroljubiva prema ostalim ribama van sezone mrijesta. Hranite ih raznovrsnom živom hranom. Seksualni diformitet je izražen kod mužjaka koji su veći, izražajnijih boja. Dok se brine o mlađi ženka može razviti svijetlo žutu boju tijela. Za mrijest potrebno je podesiti parametre vode na slijedeću razinu: ph 6,0 – 6,5 ; tvrdoća vode 1 4 dH i temperaturu 28 – 30 °C. Slijedite uputstva kao i kod drugih opisanih Apistogramma vrsta. Ženka izleže do 100 komada ikre koje vrlo brižno čuva. Mlađ će biti čuvana nekoliko tjedana nakon što propliva. Hranite ju artemiom i redovito mijenjajte dio vode u akvariju.


RAMIREZI, VENECUELANSKI PATULJASTI CIKLID

Microgeophagus ramirezi

Narastu maksimalno do veličine od 7 cmentimetara, dok ženke budu manje (oko 5 cm). Prirodno stanište ovih ciklida je u sunčanim močvarama, lagunama i u plitkim potočićima Venecuelanske i Kolumbijske savane.Većinom su to pritoke rijeke Orinoco tako da se ove ribice mogu pronaći i u plitkim područjima ove rijeke. Za jedan par dostatan Vam je akvarij od 40 litara, koji će te gusto zasaditi sa biljkama.Također možete postaviti zakloništa od drva, korijenja ili stijena. Ostavite im ipak otvorenog mjesta za slobodno plivanje.
Parametri vode moraju ispunjavati sljedeće uvjete : ph 5-7; dh 0-10; temperatura 23-30°c. Ovaj ciklid je izrazito miroljubiva riba koja može biti u društvu sa ostalim neagresivnim ribama. Nemojte ovu prekrasnu ribicu stavljati u društvo sa agresivnim ciklidima jer ubrzo će te ostati bez njih. Kobinirati ih možete sa tetrama, olovčicama, diskusima, corydorasima. Hranite ih sa artemiom, krvavim crvima, malim insektima, ponekad ubacite u prehranu i malo listića.
Sexualni diformitet je izražen, ženka je nešto manja od mužjaka i za vrijeme sezone mrijesta na trbuhu joj postane ružičast. Mužjak ima prve ti leđne peraje izduženije, ženka ima u crnoj točki na tijelu male ljubičaste mrlje.Da ih potaknete na mrijest, povećajte temperaturu vode na 29-31°c. Voda mora biti lagano kisela ph 6.5-6.8, tvrdoća mora biti između 1-3 dh. Ženka će položiti ikru na drvo ili stijenu, ili u male pćine. Dobro leglo može imati oko 250 do 300 komada ikre. Međutim češće sam se susretao sa 100 do 200 komada ikre. Oboje roditelja čuvaju ikru, koja se izleže za 2 do 3 dana. Mlađ propliva nakon 5-6 danakada je treba hraniti sa infuzorijem ili microcrvima i kasnije sa artemiom. U stadiju kada mlađ propliva trebate dobro moptriti da li par i dalje podjednako čuva mlađ. Naime, znalo nam se desiti da ženka pojede svu mlađ. Mi smo tada dobro zapamtili taj par i na sljedećem mrijestu , nakon što bi se ikra izlegla ,odvojili smo ženku i tada mužjak preuzme brigu o mladima. BEZ RODITELJA KOJI MORA BITI SA MLAĐI NAJMANJE SEDAM DANA, NEMOGUĆE JE PODIĆI OVE RIBICE.
Ramirezi su delikatne ribe koja je osjetljiva na zagađenja, kemikalije i bolesti. Međutim, njihova ljepota je nenadmašna.


GEOPHAGINE GRUPA

Geophaginesi su rašireni po čitavoj Južnoj Americi. Pet glavnih rodova čine ovu grupu:
1)Biotodoma – nalaze se u razvođu Amazone i Orinoca, u priobalnim rijekama Gvajane
2)Geophagus – rašireni su u četiri glavna riječna toka Južne Amerike
3)Gymnogeophagus – nalaze se u razvođu rijeke Rio Parana
4)Retroculus – nalaze se u brzim rijekama Francuske Gvajane
5)Satanoperca – nalaze se u razvođu Amazone, Orinoca i Gvajane

Geophaginesi obično narastu do veličine od 15 do 30 cm iako neke vrste ne narastu veće od 10 cm. Zbog velike razlike u veličini između Geophagines vrsta teško je predložiti ispravnu veličinu akvarija za ovu grupu. Za veće vrste tank bi morao biti minimalno kapaciteta 200 litara. Kao supstrat upotrijebite fini pijesak jer ove ribe vole prosijavati tj. pretraživati dno. Postavite pećine, korijenje i drva kako biste napravili zakloništa. Možete zasaditi prirodno bilje ali ono ipak treba biti čvrstog korijenja i jako. Ostavite otvorenog mjesta za plivanje i poneko pjeskovito mjesto. Ravne stijene mogu se upotrijebiti kao moguća mjesta za mrijest. Parametri vode trebaju kod ovih vrsta biti slijedeći: ph 6,5 – 7,5; tvrdoća 5 – 15 dH i temperatura 22 – 26 °C.
Geophagines vrste imaju različite načine ponašanja. Većina je teritorijalna, mnoge od ovih vrsta su miroljubive dok su samo neke agresivne ribe. Savjetujemo da prije kupovine ovih riba pročitate individualna ponašanja pojedine ribe u ovoj knjizi. Geophagusi mogu biti kombinirani sa velikim brojem vrsta, ovisno o vrsti Geophaginesa. Neke možete nastaniti sa somovima, haracinima i ciklidima. Veći Geophaginesi mogu se kombinirati sa većim somovima ( Pinelodids, Loricarids, Doradids ), većim haracinima ( Silver Dollars ) i ciklidima ( Cichasomines ). Imajte na umu da Geophaginesi čuvaju svoju mlađ i tada su neprijateljski raspoloženi prema drugim stanovnicima akvarija. Najbolje ih je u vrijeme mrijesta smjestiti u zasebni akvarij.

Uočena su tri glavna tipa mrijesta:
1) – mrijest na supstratu
2) – odgođene ustonoše
3) – ustonoše

1) Jedna od vrsta koje se mrijeste na supstratu je Geophagines brasiliensis. Položit će ikri na ravni kamen ili komad drva koji se nalazi na otvorenom, nezaštićenom mjestu. Roditelji čuvaju ikru i mlađ .

2) Satonoperca leucostictus je primjer za drugi način mrijesta kod ovih ciklida. Poleći će ikru na ravnu površinu i ženka će čuvati jaja sve dok se mlađ ne izleže. Tada će mlađ ženka pokupiti u usta gdje će se inkubirati oko dva tjedna.

3) Geophagus steindachneri je klasični ustonoša. Nakon što mužjak oplodi ikru ženka je pokupi u usta gdje ostaju sve dok se mlađ ne može sama hraniti. U ovom načinu mrijesta mužjaci formiraju hareme i strogo su poligamni.

U prirodi Geophagine će veliki dio svoje prehrane uzeti sa dna. U akvariju mogu se hraniti sa živom hranom kao što su crvi, larve insekata itd. Većina će prihvatiti listiće, tablete i pelete.

Zadnje na forumu

 • Odg: Novi-stari
  20 Veljača 2024
   
  kao sto Seba rece, nacin komunikacije se promijenio. U smislu da ako ljudima ne kazes...
 • Odg: Novi-stari
  13 Veljača 2024
  Kompleksno pitanje.. 
  Jedan dio ekipe je jednostavno odustao od akvaristike, drugi dio...
 • Novi-stari
  13 Veljača 2024
  Pozdrav forumasi!
  (Ili bar oni koji su jos ostali ovdje).

  Vidim da je moj zadnji...
 • Odg: Destilirana voda!???
  12 Veljača 2024
   
 • Odg: Destilirana voda!???
  11 Veljača 2024
  Uredu, hvala na na savjetima, u biti htio sam čuti mišljenja, da budem siguran da li treba što...

Podržite nas!

Akvarij.NET je već 18 godina s Vama primarno zahvaljujući velikom broju volontera. Naš rad možete podržati i svojim donacijama koje će se koristiti za aktualne troškove servera, domena, licenci te planirane humanitarne akcije.

http://www.paypal.me/AkvarijNET

Donate

3PAzE2vhfNmWwYoQtRALYL2Mn3DUczc8i3

Da bismo poboljšali Vaše iskustvo ova stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pristajete na njihovo korištenje.