Zaštićeni morski organizmi u Jadranu

ImageRazvojem znanosti i tehnologije, nekontroliranim i prevelikim iskorištavanjem prirodnih resursa kao i onečišćivanjem gradskim i industrijskim otpadnim vodama čovjek je u velikoj mjeri ugrozio prirodni okoliš i bioraznolikost živog svijeta na Zemlji. Ovakvo stanje potaklo je civilizirane države da počnu brinuti o zaštiti prirode. U našoj zemlji poduzimaju se različite mjere zaštite u smislu očuvanja prirodnih dobara, a jedna od njih odnosi se i na zaštitu ugroženih vrsta i njihovih staništa.

NADOPUNA
- http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0157.htm 16.01.2006 HR Sabor je donio novi zakon koji proglašava neke nove vrste zaštićenima , te koristite ovaj link kao nadopunu donjem članku !

NADOPUNA 2- Odličan pregled na iportalu


U Jadranu su od morskih organizama zaštićeni:

PUŽEVI (GASTROPODA)
NN30/94 Charonia tritonis seguenza (Aradas & Benoit, 1870) - tritonova truba
NN30/94 Mitra zonata Marryat, 1818 - prugasta povezača
NN30/94 Tonna galea (Linnaeus, 1758) - puž bačvaš


ŠKOLJKAŠI (BIVALVIA)
NN86/02 Lithophaga litophaga (Linnaeus, 1758) - prstac
NN30/94 Pinna nobilis Linnaeus, 1758 - plemenita periska


GMAZOVI (REPTILIA)
NN47/95 Caretta caretta (Linnaeus, 1758) - glavata želva
NN47/95 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) - golema želva
NN47/95 Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) - sedmopruga usminjača


PTICE (AVES)
(pod morskim organizmima smataraju se i oni koji možda ne žive u moru ali životno ovise o njemu, kao npr. ptice o hrani)

NN43/95 Anatidae - gavke, patke, sve vrste
NN43/95 Gaviidae - plijenori, sve vrste
NN43/95 Podicipedidae - gnjurci, sve vrste
NN43/95 Laridae - galebovi, čigre, sve vrste
NN43/95 Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) - burnica
NN43/95 Calonectris diomedea (Scapoli, 1769) - veliki zavoj
NN43/95 Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) - mali zavoj
NN43/95 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1761) - veliki vranac
NN43/95 Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) - morski vranac
NN43/95 Halietor pygmeus Pallas, 1773 - mali vranac


SISAVCI (MAMMALIA)
NN31/95 Delphinus delphis Linnaeus, 1758 - mali (obićni) dupin
NN31/95 Tursiops truncatus (Montagu, 1821) - dobri dupin
NN31/95 sve vrste kitova koji se zateknu u Jadranu
NN31/95 Monachus monachus (Hermann, 1779) - sredozemna medvjedica
(iako ova zaštita medvjedice nam smisla jer u Jadranu medvjedica NE ŽIVI)


NN 30/94 Zakon o zaštiti prirode
NN31/95 Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)
NN43/95 Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves)
NN47/95 Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia)
NN86/02 Pravilnik o zaštiti prstaca (Litophaga litophaga)
Prema posebnom pravilniku (NN 76/98) zabranjen je izlov i sakupljanje u komercijalne svrhe svih 36 vrsta trpova (HOLOTHURIOIDEA) koji naseljavaju Jadransko podmorje. Trpovi koji dolaze u sjevernom Jadranu su:

1. Porodica Holothuriidae
Holothuria forskali Delle Chiaje, 1823
Holothuria helleri Marenzelleri, 1878
Holothuria impatiens (Forskal, 1775)
Holothuria mammata Grube, 1840
Holothuria polii Delle Chiaje, 1823
Holothuria sanctori Delle Chiaje, 1823
Holothuria stellati Delle Chiaje, 1823
Holothuria tubulosa Gmelin, 1788

2. Porodica Stichopodidae
Eostichopus regalis Cuvier, 1817


3. Porodica Synalactidae
Mesothuria intestinalis (Ascanius, 1805)

4. Porodica Cucumariidae
Ocnus planci (Brandt, 1835)
Ocnus petiti (Cherbonnier, 1958)
Pseudocnus grubei (Panning, 1962)
Pseudocnus syracusanus (Panning, 1962)
Paracucumaria hyndmani (Thompson, 1840)
Stereoderma kirschbergi (Heller, 1868)
Trachythyone elongata (Düben & Koren, 1844)
Trachythyone tergestina (M. Sars, 1857)

5. Porodica Sclerodactylidae
Pseudothyone raphanus (Düben & Koren, 1844)
Pseudothyone sculponea (Cherbonnier, 1960)

6. Porodica Phyllophoridae
Phyllophorus granulatus (Grube, 1840)
Phyllophorus urna Grube, 1840
Neocucumis marioni (Marenzeller, 1878)
Thyone fusus mediterranea (O.F.Müller, 1776)
Thyone cherbonnieri Reys, 1960
Thyone gadeana Perrier, 1902
Havelockia inermis (Sars, 1868)

7. Porodica Synaptidae
Labidoplax buski (McIntosh, 1866)
Labidoplax decaria (Östergren, 1905)
Labidoplax digitata (Montagu, 1815)
Labidoplax media (Östergren, 1905)
Labidoplax thomsoni (Hérapath, 1865)
Leptosynapta inhaerens (O.F.Müller, 1776)
Leptosynapta makrankyra (Ludwig, 1898)
Leptosynapta minuta (Becher, 1906)

8. Porodica Myriotrochidae
Myriotrochus geminiradiatus Salvini-Plawen, 1977

Zadnje na forumu

 • Odg: Novi-stari
  20 Veljača 2024
   
  kao sto Seba rece, nacin komunikacije se promijenio. U smislu da ako ljudima ne kazes...
 • Odg: Novi-stari
  13 Veljača 2024
  Kompleksno pitanje.. 
  Jedan dio ekipe je jednostavno odustao od akvaristike, drugi dio...
 • Novi-stari
  13 Veljača 2024
  Pozdrav forumasi!
  (Ili bar oni koji su jos ostali ovdje).

  Vidim da je moj zadnji...
 • Odg: Destilirana voda!???
  12 Veljača 2024
   
 • Odg: Destilirana voda!???
  11 Veljača 2024
  Uredu, hvala na na savjetima, u biti htio sam čuti mišljenja, da budem siguran da li treba što...

Podržite nas!

Akvarij.NET je već 18 godina s Vama primarno zahvaljujući velikom broju volontera. Naš rad možete podržati i svojim donacijama koje će se koristiti za aktualne troškove servera, domena, licenci te planirane humanitarne akcije.

http://www.paypal.me/AkvarijNET

Donate

3PAzE2vhfNmWwYoQtRALYL2Mn3DUczc8i3

Da bismo poboljšali Vaše iskustvo ova stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pristajete na njihovo korištenje.