CITES

Image Vjerujemo da ste upoznati sa informacijom da se CITES ( Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim biljnim i životinjskim vrstama) odnedavno (odnosno od 01.12.2006) u punom obujmu primjenjuje i u Hrvatskoj. To bi značilo da će držanje, ali i trgovina životinja sa CITES listi bez odgovarajućih prijava i dozvole biti prekršaj.


Akvarij.NET će iz istog razloga, od današnjeg datuma pa na dalje, brisati sve oglase koji podrazumjevaju prodaju, zamjenu ili poklanjanje životinjskih i biljnih vrsta koje se nalaze na CITES listama.

Ukoliko se želite detaljnije informirati o CITES konvenciji i popisu životinja i biljaka na koje se odnosi, to možete učiniti na slijedećem linku: CITES