Hyphessobrycon herbertaxelrodi

ImagePorodica: Characidae
Stanište: Amazonski sliv
Poznata i kao: Crna neon tetra
Veličina: do 4 cm
Parametri vode: temperatura 23-27C, pH: 5.5 - 7.5, meka- srednje tvrda
Prehrana: Svejed- hraniti listićima s povremenim dodatkom žive hrane

Razlikovanje spolova i uzgoj: mužjaci manji i tanji, ženke zaokruženije, deblje. Uzgoj kao i kod npr. P.innesi, poseban akvarij sa jako mekom vodom (oko 4 dGH), mahovinom te jako slabim svjetlom ( po potrebi zamračiti stranice akvarija) . Nakon mrijesta odvojiti roditelje jer jedu ikru, a izleženu mlađ možemo hraniti artemijom.

Komentar: Uz plave i crvene neonke jedne od najatraktivnijih tetri. Jako dobro dolaze do izražaja kad je u akvariju slabije svijetlo ili kad ima dosta površinskih biljaka. Vole plivati tamo gdje je veće strujanje vode,kod izlaza filtera i često ih se viđa da plivaju kontra struje. Ove ribe su ribe jata tako da je najbolje držati ih najmanje 5, naravno, čim je veće jato to više dolazi do izražaja njihova ljepota

Napomena: Iako dobro podnose i tvrdu vodu, u mekoj vodi, a naročito sa upotrebom treseta, njihove boje jače dolaze do izražaja

 

Image
Image