Ferplast Marex CO2

ImageSačinjavaju ga sljedeći dijelovi:

- visoko produktivni Co2 sustav, jednostavne i djelotvorne izvedbe.
- visoko produktivni mješač Co2 i vode
- mjerač mjehurića, silikonska tuba, nepovratni ventil 1 jedan komplet ABC sastojaka
- za akvarije do 150L

CO 2 ENERGY CLASSIC

UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE

CO2 Energy classic je novi izum Marex linije akvaristike iz firme Ferplast.
Sastoji se od sljedećih dijelova:
Sistem se pušta u rad na sljedeći način:
 
  1. plastična boca se napuni običnim bijelim šećerom do razine koja je jasno označena na boci
  2. dodaju se sastojci za fermentaciju iz vrećica A, B i C
  3. doda se temperirana voda ( 24-26C- može i voda iz akvarija) do razine označene na boci
  4. boca se zatvori – NE TRESE SE i ne mućka sadržaj boce
  5. brojač mjehurića se napuni vodom do polovice i pričvrsti sa vanjske strane akvarija
  6. napunjena boca se silikonskim crijevom spoji sa mjeračem mjehurića na mjestu označenom sa IN
  7. montiramo raspršivač CO2 u akvarij barem 2 cm ispod razine vode, te ga spojima sa silikonskim crijevom sa brojačem mjehurića na mjestu označenom sa OUT.
  8. silikonsko crijevo prerežemo otprilike na sredini između raspršivača i brojača mjehurića i tu ubacimo nepovratni ventil, na način da je strelica na ventilu okrenuta prema akvariju
  9. uključimo kabel od raspršivača u izvor el.struje

Broj mjehurića se može mjeriti nakon 24 sata kada se fermentacija stabilizira, predviđeno je da punjenje boce traje 1 mjesec pri prosjećnoj temperaturi od 24 C , treba napomenuti da je pri nižim temperaturama proizvodnja CO2 niža, a kod viših veća pa i to treba uzeti u obzir što se trajanja punjenja tiče. Sastojke za fermentaciju treba čuvati na hladnom i suhom mjestu (idealno u hladnjaku na 4C) te se trebaju upotrijebiti unutar 2 godine.

Prilikom ponovnog punjenja uređaj isljučimo iz struje , skinemo crijevo sa boce , odvrnemo čep i ispraznimo sadržaj boce koju isperemo pod tekućom vodom ( bez upotrebe detergenata), nakon čega ponovno napunimo bocu kao i pri prvoj instalaciji.

Upozorenje proizvođača :