CNIDARIA - Žarnjaci

ImageŽarnjacima pripadaju poznate životinje: koralji, moruzgve, meduze i hidre.

S obzirom na stupanj razvoja žarnjaci imaju jedan ili dva strukturalna oblika tzv. POLIP i MEDUZA. Tijelo polipa je cjevasto, pričvršćeno aboralnim polom, dok se na suprotnom, oralnom polu nalaze usta i lovke. S obzirom na građu polipa razlikujemo tri skupine žarnjaka: ANTHOZOA (koralji), SCYPHOZOA (režnjaci) i HYDROZOA (obrubnjaci).


Image

Koralji kao jednostavnija skupina žarnjaka imaju samo polipoidni oblik, dok režnjaci i obrubnjaci imaju oba, no kod režnjaka je dominantniji meduzoidni, a kod obrubnjak polipoidni oblik.

Image

Tijelo žarnjaka izgrađeno je od tri sloja: epiderm, gastroderm i mezogleja. Za njih je značajno i to da unutar tijela imaju probavnu ili gastrovaskularnu šupljinu (coelenteron) koju ograđuju hranidbene ili gastrodermalne stanice - ta šupljina sluzi za probavu i optjecanje tvari. S okolinom ju povezuju usta. Postojanje usnog otvora i gastrovaskularne šupljine omogućuje im da se hrane i većim plijenom. Usno polje okružuju lovke koje su prstenasto raspoređene, a služe za hvatanje hrane i disanje.

Karakteristika žarnjaka je da nose ŽARNICE. Žarnice se mogu izbacivati u svrhu pričvršćivanja životinje, radi obrane, paraliziranja, ubijanja i hvatanja plijena.

Image

- Žarnjaci su uglavnom mesojedi koji hranu love uz pomoć lovki. Njima plijen prinose ustima, zatim plijen gutaju. Veći dio hrane probavi se ekstracelularno (vanstanicno) u gastrovaskularnoj šupljini, a manji dio intraclelularno (unutar stanice) od strane gastrodermalno-mišičnih stanica.

- Žarnjaci nemaju posebne organe za disanje i ekskreciju. Epiderm i gastroderm apsorbiraju kisik za disanje izravno iz okoline ili gastrovaskularne šupljine. Dalje prelaženje kisika u stanice u tijelu vrsi se difuzijom. Procesom difuzije iz tijela se isto tako odstranjuju produkti metabolizma (ugljik dioksid i dušični ostaci) koji se zatim izbacuju kao fekalije kroz usta.

- Žarnjaci kao i spužve imaju veliku moć regeneracije

- Žarnjaci su vrlo ovisni o temperaturi vode. Kameni koralji žive samo u toplim morima jer ne podnose temperature niže od 20°C. Meduze režnjaka također žive u toplim morima, a samo ih malo obitava u hladnim područjimaŽarnjaci mogu biti SAMOSTALNI (solitarni), no neki mogu graditi i ZADRUGE (kolonije)... Zadruga je zapravo najrazvijeniji oblik koji bi se mogao smatrati superorganizmom međusobno zavisnih dijelova - zooida.

U Jadranu svi kameni koralji, osim jedne kolonijalne vrste (Cladocora caespitosa), su solitarni....


SOLITARNI KORALJ:

Image


KOLONIJALNI KORALJ:

Image
KLASIFIKACIJA:

Do danas je opisano oko 9000 vrsta žarnjaka. Od toga je u Jadranu poznato oko 80 vrsta. Na temelju razlike u građi i odnosu polipoidnog i meduzoidnog stanja, te u obliku izgradnje gastrovarkularne šupljine mogu se razlikovati 3 razreda:1. Razred Anthozoa - koralji

Image
(Parazoanthus axinellae)


Image
(Anemonia sulcata)


Image
(Paramuricea clavata)
2. Razred Scyphozoa - režnjaci

Image
(Aurelia aurita)


Image
(Cotylorhiza tuberculata)
3. Razred Hydrozoa - obrubnjaci

Image
(Aglaophenia pluma)Tekst citiran iz knjige "Matoniekin, Habdija, Primc-Habdija.1998. Beskralješnjaci. Biologija nižih avertebrata".