Plerogyra sinuosa

Sinonimi: Bubble coral
Rasprostranjenost: Indo-pacifik, Crveno more
Jakost svjetla: srednje do jako
Struja vode: lagana do srednje jaka
Hranjenje: plankton, usitnjeni živi i smrznuti  morski organizmi
Preporučene vrijednosti vode: temp. 23-28 C°;  sg 1.023-1.025; pH 8.2-8.4; dKH 8-12

Koljeno: Cnidaria
Razred: Anthoza
Red: Scleractinia
Porodica: Caryophylliidae
Rod: Plerogyra

(Dana, 1846)

Opis

Plerogyra sinuosa spada u LPS koralje (tvrdi koralji velikog polipa). Koralit ovaga koralja izgleda kao niz spojenih tankih, okomito postavljenih pločica ili listića. Glavno obilježje ovog koralja koje ga čine jedinstvenim i tako popularnim u morskoj akvaristici su polipi u obliku balončića, dužine 1-5 cm. Balončići su ispunjeni vodom i to samo danju. Noću ih ispuhuje i tada postaju vidljive lovke kojima ovaj koralj hvata plankton i hrani se. Te lovke ne sadrže nematocyste, ali duge koje ovaj koralj ima i također pušta noću imaju i pri tome treba voditi računa kod pronalaženja odgovarajućeg mjesta u akvariju. Te duže lovke mogu biti 8 i više centimetara duge i mogu poprilično oštetiti okolne koralje. U sredini polipa nalaze se usta. U prirodi se mogu naći kolonije promjera preko jednog metra. Boje može biti bijele, sivkaste, ružičaste ili svijetlo zelene, što dosta ovisi o području podrijetla. Neobojeniji primjerci obično dolaze iz sjenovitih dijelova grebena.Razmnožavanje

Ovaj koralj je moguće fragirati, ali uz veliki oprez. Od matične kolonije odvajamo polip tako što prvo odvojim mesnati dio, a zatim dremelom ili nekom sličnom alatkom odrežemo i koralit. To treba pažljivo obaviti jer se koralit ponekad razlomi u neželjenom smjeru. Nepotrebno je i spominjati da se za fragiranje odabiru samo zdravi primjerci. Cijeli taj proces fragiranja treba trajati vrlo kratko. U akvariju, ovaj koralj često izbaci izdanak i to obično na doljnjem dijelu tkiva. Nakon nekog vremena taj izdanak formira mali koralit i odvaja se od matičnog polipa. U dobrim uvjetima taj mali izdanak izrasta u kopiju odraslog koralja. 

Komentar

Plerogyra sinuosa je vrlo otporan koralj, ali da bi nam se pokazao u svoj svojoj ljepoti, moramo mu pružiti odgovarajuće uvjete. Većini odgovara slabo do umjereno jako osvjetljenje, s tim da obojenijim primjercima (npr. zelenim) je potrebno više svjetla nego onim bijelima. U prirodi ga najčešće nalazimo u plitkim mutnim vodama na okomitim površinama na grebenu i u pećinama. U akvariju, preferiraju mjesta sa slabim protokom i ako su im balončići ispuhani danju, jedan od razloga može biti prejako ili direktno strujanje mora. Tkivo mu sadrži zooksantele, što znaći da je fotosintetički koralj, ipak noću izbacuje ticala kojima se hrani planktonom i hranjivim česticama. Iz tog razloga ga je preporučljivo hraniti usitnjenim komadićima mesa morskih organizama, npr. repova kozica i to najviše jednom tjedno. To će rezultirati bržim rastom koralja. Održavanje potrebne količine Ca, Mg i Sr je važno za izgradnju koralita.

Napomena

Ovaj koralj često oboli od Brown Jelly-a, što je bakterijsko oboljenje koje nastaje najčešće zbog neispravnih parametara mora (previsoke razine nitrata, fosfata, nitrita, amonijaka), fizičkih oštećenja koralja (pri transportu, od pada ili od drugih organizama, npr. ježeva, anemona, rakova), te taloženja detritusa na tkivu koralja. Koralj se ponekad može spasiti od ove bolesti, ako pravovremeno reagiramo i dovedemo parametre u red i pokušamo odstraniti zaraženi dio. Drugi česti problem su nitaste alge koje počnu obrastati koralit pri čemu se tkivo sve više povlači i na kraju uzrokuje ugibanje koralja. Ponekad kod ovoga problema može pomoći postavljanje koralja u mrak na nekoliko dana i naravno rješavanje uzroka nitasti algi, a to je povećana količina fosfata i nitrata u akvariju.

Ugroženost

Označen je kao NT (Near Threatened – vrsta koja će vjerojatno postati ugrožena u bliskoj budućnosti) na IUCN Crvenoj listi i nalazi se na Dodatku II CITES-a.