Betta ocellata

Ime ( latinsko): Betta ocellata
Sinonimi: Eyespot Mouthbrooder
Stanište: Jugoistočna Azija - Borneo, Malezija, Indonezija
Veličina: maksimalno 12 cm
Preporučene vrijednosti vode: temperatura: 25°C, pH: 6,5 – 7,5

Najmanja preporučena veličina akvarija: 40-60 l za jedan par

 

Razred: Actinopterygii (Ray-finned fish)

Red: Perciformes (grgečke)

Porodica: Osphronemidae (Guramiji)

Rod: Betta

 

de Beaufort, L. F. 1933.

 

 

Opis:

 

Ocellata je jedna od najvećih vrsta Betta. Može se držati u parovima ili akvarijima vrste. Prilično su agresivne prema drugim pripadnicima betta ili ribama sličnoga temperamenta. Ako se drži više jedinki iste vrste, poželjno je da su približno jednake velićine, jer će one sitnije uvijek biti na dnu hijerarhije. Vrlo je bitno da je akvarij dobro filtriran i jako zabiljen s mnogo mjesta za skrivanje, iako su inače prilično zahvalne po pitanju kemije vode. Nisu neki plivači i uvijek vole više tamnih mjesta nego otvorene vode. Idealan bi vodeni stup trebao biti dosta nizak (ne preko 25-30 cm visine) i sa slabijim protokom (iako toleriraju mnogo veći protok od npr. Bette splendens). Akvarij zatamnite blackwater extraktom ili cattapa lišćem. U prirodi žive u zavučenim dijelovima sporo tekućih potoka.

 

 

Prehrana:

 

Mesojedi su. U prirodi se hrane larvama kukaca i sitnim zooplanktonima. Iako će pojesti svaku hranu koju im ponudite, najviše vole živu (ili smrznutu) hranu u obliku crvića, larvi i sl. Ako su naučene od malena, jest će i gotovu hranu u obliku granula ili listića, iako nije preporučljivo da im se prehrana sastoji samo od toga. Tjedni post je preporučljiv, pa čak i post od dan-dva svakih par dana. Ne smije se pretjerivati u količini!

 

Razlikovanje spolova i uzgoj:

 

Mužjaci su veći i bolje obojani od ženki. Imaju veće i jače obojane tirkizne oznake na obrazima, te općenito jaču glavu i tijelo. Ako imate par, moguće je da će se u pravim uvijetima spariti. Bette ocellate su ustonoše po mužjaku, što znači da on nosi oplođena jaja, a kasnije i mlade, u ustima 12-17 dana. Broj dana varira ovisno o temperaturi vode. Nakon inkubacij, iz ustiju ispušta već razvijenu mlađ veliku oko 2-3 mm.  Broj mlađi koju mogu othraniti varira između 10-40 kom.

 

Napomene:

 

 

Ocellate spadaju u unimaculata kompleks; razlikuju se od ostalih po tamnoj točki u korijenu repa prema kojoj su i dobile ime. U Hrvatskoj se nalazi samo jedna grupa s jednim uspješnim mrijestom.